ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY | TRACK LIGHTING

-20%
Thanh ray đèn rọi T3 Thanh ray đèn rọi T3
120,000 VND 150,000 VND

Thanh ray T3 | Track light 1m 2m

120,000 VND 150,000 VND

-40%
Đèn led chiếu điểm thanh ray Đèn led chiếu điểm thanh ray
210,000 VND 350,000 VND

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY 20W

210,000 VND 350,000 VND

-10%
Đèn led chiếu điểm thanh ray 30w Đèn led chiếu điểm thanh ray 30w
378,000 VND 420,000 VND

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY 30W

378,000 VND 420,000 VND

-5%
LED CHIEU DIEM thanh ray  40W 6400K TRANG LED CHIEU DIEM thanh ray  40W 6400K TRANG
556,700 VND 586,000 VND

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY 40W

556,700 VND 586,000 VND

-20%
 THANH RAY ĐÈN RỌI 1M  THANH RAY ĐÈN RỌI 1M
108,000 VND 135,000 VND

THANH RAY ĐÈN RỌI 1M

108,000 VND 135,000 VND

-20%
 THANH RAY ĐÈN RỌI 1.5M  THANH RAY ĐÈN RỌI 1.5M
164,000 VND 205,000 VND

THANH RAY ĐÈN RỌI 1.5M

164,000 VND 205,000 VND

-20%
Thanh ray đen Thanh ray đen
216,000 VND 270,000 VND

THANH RAY ĐÈN RỌI 2M

216,000 VND 270,000 VND

-15%
 ĐẦU NỐI 2 THANH RAY THẲNG  ĐẦU NỐI 2 THANH RAY THẲNG
47,600 VND 56,000 VND

ĐẦU NỐI 2 THANH RAY THẲNG

47,600 VND 56,000 VND

-15%
 ĐẦU NỐI THANH RAY CHỮ L  ĐẦU NỐI THANH RAY CHỮ L
47,600 VND 56,000 VND

ĐẦU NỐI THANH RAY CHỮ L

47,600 VND 56,000 VND

-30%
 ĐẦU NỐI THANH RAY CHỮ T  ĐẦU NỐI THANH RAY CHỮ T
58,800 VND 84,000 VND

ĐẦU NỐI THANH RAY CHỮ T

58,800 VND 84,000 VND